ALTYAPI YÖNETİM VE İZLEME VE MÜDAHALE SİSTEMLERİ

Alt yapı çözümlerimizden faydalanan kurum ve kuruluşlar Su Kayıp Kaçakla Mücadele, 3D Georadar Altyapı Tespiti, Havalimanı vb noktalar için PAT Zemin Muayene, Arkeometri Araştırma gibi hizmetlerimizden yararlanarak varlıklarını koruyor, öngörülemeyen kazaları engelleyeci bakım onarım yapıyor, süredürebilirliklerini devam ettiriyorlar.

Su Kayıp Kaçak Mücadele

Geliştirmekte olduğumuz ileri teknoloji ürünü otomasyon yazılımı SUKAP (Sürdürülebilir Su Altyapı Yönetim İzleme ve Müdahale Sistemi), ile ortaya konan standartlar sayesinde kurum içi ve kurumlar arası entegrasyon sağlanmakta ve bu sayede kurumda kullanılan tüm uygulamalar bir bütünün parçası haline getirilebilmektedir. SUKAP parametrik bir sistemdir. Uygulamalar içerisindeki fonksiyonlar sabit değişkenler ile değil, parametreler ile çalışmaktadır. Bunun sonucunda aynı sistem üzerinde çalışan her Altyapı kurumu kendine özel uygulamalarını parametreler sayesinde kod değişikliğine ihtiyaç duymadan gerçekleştirebilecektir. SAYÜS altyapı kurumlarının aynı otomasyonu farklı şekillerde kullanabilmelerini sağlamaktadır. Aynı zamanda bu yapı sayesinde kanun ve yönetmelik değişiklikleri de sistemde kolayca uygulanabilmektedir. Ancak böyle bir entegrasyon ile kurum sürdürebilir performans ile işletilebilir.Su ve Kanalizasyon idarelerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli entegrasyonlar bütünüdür. SUKAP hassas ölçüm yapabilen sayaçlar ile online okuma ve sayaç kapama ve açma işlemleri online olarak ölçüm yapılabilmekte alınan sonuçlar analiz edilerek kayıp-kaçak önlenebilmektedir. SUKAP entegrasyonları sayesinde Abone ve Altyapı Sistemi uçtan uca kontrol altına alınarak tüm uygulamaların birbirini denetlemesi ve online olarak yapılan analizler sonucunda kayıp kaçak oranlarının minimize edilmesi sağlanmaktadır.

Zemin Muayene

Yüzeyden görünmeyen çatlaklar, asfalt ve beton arasında delaminasyon, beton katman bozuklukları, yüzeye yakın beton katmanı etkileyecek kaya, dolgu malzemesi balast katmanında bozukluklar, çatlak ve elektirik hatlarının bulunduğu kesiklerin problemleri vb. gibi bir çok problem zemin muayene sistemlerimiz sayesinde önceden noktasal olarak tespit edilerek, daha büyük maliyetli bakımlara, kaza vb. gibi durumların önüne geçilerek süredürebilirliklerini devam ettirebilirsiniz.

Güzergah doğrulama ve Haritalandırma

Su idareleri vb. kurumların barajdan arıtma tesisine, arıtma tesisinden su deposuna veya dağılım merkezine her büyüklükte çelik boruların tespiti ve haritalandırılması gibi işlerin yapılması.

Arkeoloji Arkeometri Tahribatsız Sanal Kazı

Toprak altında tespit edilen cisim ve yapıların hassas üç boyutlu haritalandırılması mümkün. Bu Tespit edilen her şey arazi üzerinde işaretlenerek hızlı kazılabilecek yerler belirlenerek toplam arazinin kazı çalışmaları kat ve kat arttırılmaktadır. Tespitlerden oluşan Sanal Kazı ile arkeologlar önemli yapıları kategorilere ayırabilir ve kazı programında öncelikleri belirleyebilir.