ENERJİ PERFORMANSI YÖNETİMİ PROGRAMI

Binalarda enerji performans yönetmeliği ile çevrenin korunmasının düzenlenmesini sağlayan yazılımdır.

  • Ulusal Hesaplama Programına göre hazırlanan BEP-TR yazılım programı enerji kimlik belgesi düzenlenmek amacıyla yalnızca kayıtlı kullanıcılar tarafından kullanılabilir.  Bakanlık serverlar üzerinden çalışan BEP-TR’ye erişim yetkisi enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlara verilir. Enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar akredite olmuş Serbest Mühendis Müşavirler , enerji verimliliği danışmanlık firmaları (EVD) ve EKB uzmanlarıdır.

  • Ancak, bu yetki, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluş adına, düzenlenen eğitimlere katılmak suretiyle enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere Bakanlık tarafından sertifikalandırılan gerçek kişiler tarafından kullanılır. Bu kişilerin çalışmakta olduğu kuruluşlardan ayrılmaları ve enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili bir başka kuruluşta çalışmaları halinde, ayrıca eğitim ve sertifikalandırma programına katılmalarına gerek olmaksızın, çalışmakta olduğu kuruluşun yazılı isteği üzerine BEP-TR’ye erişim hakkı tanınır.

  • EKB düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış Serbest Müşavir Mühendis belgesine sahip bulunan mühendisler veya mimarlar veyahut bünyesinde bu vasıfları haiz mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler, yeni yapılacak olan binalara EKB vermeye yetkili kuruluş sayılır.

  • Bünyesinde EKB düzenlemek üzere yetki belgesi almış mühendis veya mimar bulunduran Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketleri (EVD), mevcut binalara EKB vermeye yetkili kuruluş sayılır.
İş Ortaklarımız