VERİ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

İntersan'ın Sunduğu Veri Güvenliği Hizmetleri...

Güvenlik ve uyum ihtiyaçları yüksek kurumlara yönetim seviyesinden güvenli bilgi teknolojileri altyapısına kadar uzanan alanda entegre bilgi güvenliği hizmetleri sunuyoruz. Bu sayede alanlarında lider kurumlar kendi faaliyetlerini yüksek güvenlik güvencesine sahip olarak yürütme imkanı buluyorlar.

 

Veri güvenliği yönetimi seviyesinde:

·         ISO27001 danışmanlığı

·         Risk analizi

·         Bilgi güvenliği ve bilgi teknolojileri süreç kontrolleri denetimleri (IT Audit)

·         Tedarikçi bilgi güvenliği denetimleri

·         Bağımsız denetim bulgularının kapatılması desteği

·         Farkındalık eğitimleri

Altyapı güvenliği güvencesi sağlamak için:

·         Pentest hizmetleri (Sızma testleri)

·         Web ve mobil uygulama denetimleri

·         Kod gözden geçirme hizmeti

·         Güvenlik çözümü değerlendirme hizmeti

Bilgi güvenliği operasyonları destek hizmetleri olarak:

·         Log yönetimi hizmeti

·         Veri sınıflandırması ve veri sızma önleme çözümü yönetimi hizmeti

·         Sistem sıkılaştırma hizmeti

·         Erişim yönetimi hizmeti

·         Ağ güvenlik cihazları yönetimi hizmeti sağlamaktayız.