YATIRIM TAKİP PROJESİ

Bir işin yatırım programına alınmasından, tamamlanarak programdan çıkarılmasına kadar geçen tüm süreci kapsayan bir projedir.

Bir işin yatırım programına alınmasından, tamamlanarak programdan çıkarılmasına kadar geçen tüm süreci kapsayan bir projedir. Bu süreçleri özetleyecek olursak

  1. Yatırım Programının Hazırlanması 
  2. Yatırım Programının Yayımlanması 
  3. İhale Süreci 
  4. Hakediş
  5. Projenin Tamamlanma Süreci 
  6. Program Dışı Faaliyetler

olarak belirtebileceğimiz birbirlerini takip eden safhalar yer alır. Yatırım Programının uygulanmasını sağlayan yasal dayanak, Yatırım Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesidir.

 
İş Ortaklarımız